Immersion Mozac bersama SMSains Alam Syah

Pada 15 Julai lepas telah berlangung satu bengkel fizik antara pelajar Mozac bersama pelajar Asis (SM Sains Alam Syah) bertempat di dewan Mozac.  Serama hampir 300 pelajar menyertai program ini.  Pelajar dibahagikan kepada 46 kumpulan.  Setiap kumpulan diminta menjawab satu soalan dan membentangkan jawapan untuk semua pelajar.  Berikut adalah soalan dan jawapan.
Paper 2 section B and C sample questions

No comments: